10 consells pràctics sobre com utilitzar l’e-mail corporatiu

10 consells pràctics sobre com utilitzar l’e-mail corporatiu

Saps que, a Fluidra, generem uns 170.000 e-mails cada dia? El correu corporatiu és una eina molt útil per comunicar-nos, però sovint oblidem que disposem d’alternatives més efectives, com ara Skype, Hangout o Whatsapp per tractar assumptes urgents. 

 Primera hora del matí. Arribes al teu lloc de feina i inicies la rutina diària: engegar l’ordinador, revisar les tasques del dia, seleccionar els temes més urgents i revisar la bústia d’entrada. Quants correus nous tens? Quants tens encara pendents de respondre?

La realitat és que, malgrat que el correu corporatiu és una eina de comunicació imprescindible per intercanviar informació amb el nostre equip de treball, els nostres companys i els nostres col·laboradors externs, generem diàriament una gran quantitat d’e-mails que, en ocasions, poden interferir en la nostra feina. Per aquesta raó, hem elaborat un decàleg de bones pràctiques que resumeix els aspectes bàsics que cal tenir en compte sempre que redactem un correu. 

Fes-li una ullada perquè puguem aconseguir, entre tots, millorar els processos interns de feina!

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.