Inodora, insípida, però… de luxe?

Inodora, insípida, però… de luxe?

Solem entendre l’aigua com a una cosa comuna, d’ús diari. Ens costa imaginar que beure una copa del líquid amb més presència a tota la Terra pugui arribar a ser una exquisitat valorada en desenes de milers d’euros. Tanmateix, la procedència i el tractament de l’aigua poden convertir-la en un refrigeri de luxe.

No tota l’aigua és igual. Ni tan sols l’aigua que surt de l’aixeta d’un costat de la ciutat no té perquè ser la mateixa que la que brolla a l’altra punta. Imagineu llavors la diferència que hi pot haver entre l’aigua que s’extreu d’un brollador de la serra i l’aigua que s’obté del desglaç d’una glacera d’una de les últimes grans selves d’Europa. La procedència, el tractament i les propietats de l’aigua poden determinar no només el seu gust o la seva qualitat, sinó també el seu valor.

Els tastos són plens d’aigües delicioses de curiosos orígens i atractives històries que n’augmenten considerablement el preu, la reputació i la popularitat. Beure una copa d’aquestes aigües pot considerar-se un plaer que no es troba a l’abast de tothom.

A continuació et presentem una vintena d’aigües de luxe perquè et deixis sorprendre pels seus detalls i particularitats. Et recomanem que arribis fins al final, perquè l’última…

Et podria sorprendre!

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.