Arriba Fluidra Sales Academy, un impuls al talent

Arriba Fluidra Sales Academy, un impuls al talent

En línia amb el nostre Pla Estratègic 2018, dins FluidrAcademy hem llançat Fluidra Sales Academy, un programa de formació que permetrà als equips de venda del grup vendre més i millor.

El projecte està plantejat expressament per als nostres 450 executius de vendes i 50 directors comercials. De manera progressiva, Fluidra Sales Academy incorporarà noves iniciatives formatives, però de moment, la iniciativa inclou tres programes:

  • Formació de producte. Amb aquests cursos, els venedors coneixeran millor les característiques de les nostres solucions, aprendran a diferenciar-se de la competència i a comptar amb més recursos per donar resposta a les necessitats dels clients. De moment, està disponible la formació sobre la bomba Viron i el producte químic.
  • Formació sobre habilitats comercials. Per a aquest programa de desenvolupament de les habilitats de venda, dissenyat especialment per al grup, comptem amb Krauthammer com a soci estratègic. El curs es farà en grups de 12 venedors. Aquestes formacions ja han començat (amb molt bon peu) a Fluidra Commerciale Italia. Segons Roberto Guatterini, director de vendes, «el curs és pràctic, amb exemples concrets i simulacions entre els participants. Un curs totalment aplicable a la meva feina diària».
  • Formació als directors comercials. Amb l’assistència d’un coach especialista, el curs ajudarà els directius de vendes a posar en marxa el model de gestió comercial SAM i a treure’n el màxim partit dels seus equips (fixar objectius, planificar activitats, preparar les visites, tècniques de motivació, etc.). Per a aquesta iniciativa, hem comptat amb Nexe com a soci estratègic.

Fluidra Talent

Fluidra Talent es converteix en el punt central per gestionar el desenvolupament professional i personal dels nostres equips: rendiment, plans de carrera, formació, successió, compensació, etc. Des d’aquest mes de març, FluidrAcademy  està integrat en aquest portal.

 

Si vols més informació, pots escriure un correu electrònic a l’adreça fluidracademy@fluidra.com.

fluidra sales academy

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.