Cepex, homologat com a proveïdor oficial de Veolia

Cepex, homologat com a proveïdor oficial de Veolia

Després de més de dos anys treballant en aquest projecte, els nostres companys de Cepex han aconseguit que la  gamma de vàlvules per al sector industrial, la Sèrie Extreme, es converteixi en referència per a l’activitat de la companyia líder mundial en el tractament de l’aigua, els residus i l’energia.

Nou èxit per a tots els que formem el grup Fluidra. Cepex ha aconseguit convertir-se en proveïdor oficial de la multinacional Veolia, que desenvolupa solucions innovadores per al manteniment sostenible de les ciutats i les empreses a través del control i la gestió de l’aigua, els serveis energètics i els residus.

El procés de qualificació ha estat llarg i feixuc degut a la seva complexitat pel que fa a la prescripció del producte, la definició dels processos de fabricació i la seva posterior homologació, la preparació de la documentació tècnica especial i l’anàlisi i la definició dels preus i les condicions de venda.

Dos anys de treball que han donat els seus fruits amb la firma d’aquest contracte, que és clau per al nostre projecte Fluid Handling Industrial. Felicitats per la bona feina companys!

 

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.