Felicitat, salut i més vendes, els desitjos de Fluidra Thailand

Felicitat, salut i més vendes, els desitjos de Fluidra Thailand

Un altar improvisat cobert d’espelmes i varetes d’encens. Monjos budistes ruixant aigua beneita sobre els treballadors i les oficines per aconseguir un any ple de prosperitat. Càntics per atreure els bons esperits i pregàries per allunyar la mala sort.

Fa uns dies, un grup de monjos va visitar les oficines d’Fluidra Thailand a Bangkok per realitzar una cerimònia budista. Hi han demanat felicitat, salut i prosperitat per a l’empresa i tots els treballadors del Grup.

Aquest tipus de cerimònies són típiques a Tailàndia, on el 95% de la població és creient o practica la religió budista. En aquesta ocasió, els treballadors de Bangkok han rebut el grup de monjos, a qui els han ofert menjar i almoina per aquest ritual especial.

Els companys d’Fluidra Thailand ens han fet arribar aquest vídeo perquè tothom pugui fer-se una petita idea de com és una d’aquestes cerimònies:

La religió budista es basa en l’existència del Karma, la creença que defensa que les accions d’una persona durant la seva vida present repercutiran en la seva vida futura una vegada es reencarni. És a dir, tot el que fem en aquesta vida, determinarà com serà la nostra vida futura.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.