El Codi Ètic s’actualitza: coneix els “People Values”

El Codi Ètic s’actualitza: coneix els “People Values”

Anomenarem d’aquesta manera el nostre Codi Ètic perquè recull els valors fonamentals de les persones que formem part del grup, uns valors que inspiren i defineixen la nostra conducta diària i gràcies als quals comptem amb prestigi a nivell internacional i amb la confiança dels nostres grups d’interès.

Com explica el nostre President, Eloi Planes, en un comunicat emès a tots els treballadors del grup el passat mes de desembre: “La nostra diversitat geogràfica i sectorial, com també la diversitat de legislacions sota les quals operem, fan més necessari que mai establir uns principis clars, que serveixin de marc de referència i guia de les nostres actuacions diàries”.

Les directrius marcades pel Codi Ètic ens ajudaran a actuar en línia amb els principis més exigents associats a l’honestedat i la confiança, el respecte per la llei i els drets humans, la Integritat de les persones i el compromís amb la sostenibilitat dels recursos.

Atès que ser part de Fluidra implica el compromís de conèixer, respectar i cuidar els “People Values”, la nostra companya Miriam Sánchez, del departament corporatiu de RH, es posarà en contacte amb els responsables de cada empresa per definir els detalls de la implantació d’aquests principis, que durarà fins al mes de juny del 2016.

Al peu de la pàgina principal de Living Fluidra trobareu un accés directe a la pàgina del Codi Ètic i al formulari del canal confidencial. Si voleu fer cap consulta, demanar consell o denunciar algun incident, no dubteu a fer-lo servir.

 

 

 

 

Entrada més recent

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.