El futur de l’aigua, a les nostres mans

El futur de l’aigua, a les nostres mans

La majoria de les activitats que realitzem al llarg del dia estan relacionades amb l’aigua, fins i tot aquelles en què pensem que l’aigua no hi té res a veure. Sabem que l’aigua és important, però ignorem fins a quin punt. No ens hauria d’estranyar: vivim en un món interrelacionat.

Encara que sembli inversemblant, el més important que passa al voltant de l’aigua, passa fora del sector del sector hidràulic. Costa de creure, no? Doncs és així i l’explicació és ben senzilla: totes les repercussions que es donen sobre els recursos hídrics, sobre el cicle urbà de l’aigua i sobre la provisió de serveis d’aigua potable i de sanejament, són factors que es produeixen en sectors que pertanyen a d’altres activitats econòmiques.

El sector hidràulic inclou totes aquelles activitats relacionades amb el desenvolupament del sistema hídric i l’accés dels habitants d’una localitat al sistema d’aigües. Així, per exemple, inclourà les activitats relacionades amb la canalització d’una zona determinada o el desenvolupament de preses hídriques per a l’obtenció d’energia..

L’activitat turística, per exemple, no forma part del sector hidràulic, però, tanmateix, generarà importants pressions sobre els recursos hídrics. Per tant, no podem entendre el sector de l’aigua si no el relacionem amb d’altres activitats econòmiques, i al contrari. D’aquesta manera ens resultarà més fàcil entendre la importància de l’aigua i del desenvolupament del sector hidràulic per a la població global, com també la necessitat d’establir un diàleg amb la resta de sectors econòmics.

Així ho explicava Gonzalo Delacámara, Coordinador del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Fundació IMDEA Aigua, en ocasió de la celebració del desè aniversari del CWP, el clúster català de l’aigua, format per empreses i centres de coneixement que, des del 2008, operen al sector de l’ús sostenible de l’aigua. El CWP promou projectes i col·laboracions multinivell, orientades a aconseguir solucions innovadores a les necessitats globals d’aiguade qualitat a qualsevol lloc del món i aplicables a múltiples sectors.

Precisament, Delacámara va centrar part del seu discurs en la diferència entre el subministrament i l’accés a l’aigua a diferents zones del món.

Per a tota aquella part de la població mundial (diversos milers de milions de persones) que no tenen encara resolt el subministrament d’aigua potable, amb la retirada de les seves aigües residuals no només els ajudem a resoldre aquest problema, sinó que els proporcionem un bé vital que necessiten per subsistir, els estem resolent la vida. (Gonzalo Delacámara)

Tal com Delacámara assegurava en la seva presentació, avui dia hi ha més gent al món amb un mòbil que amb un sanitari, la qual cosa fa palesa la bretxa de desigualtat que continua existint entre països i que no aconseguim resoldre.

Si aconseguíssim solucionar aquestes situacions de desavantatge, no només estaríem garantint que tota la població gaudís d’una millora relativa a la sanitat i la comoditat, sinó que també podríem solucionar altres situacions que posen en risc la vida de milions de persones, com ara el llarg recorregut que les dones de certs països han de fer cada dia per aconseguir aigua potable. L’existència d’una canalització d’aigua potable evitaria que aquestes dones haguessin de deixar l’escola i el risc de patir possibles atacs durant el trajecte que realitzen per anar a buscar aigua.

Delacámara va parlar també d’altres reptes als quals hem de fer front, com és per exemple l’adaptació al canvi climàtic, que considera inevitable. Segons ell, la manera en què ens adaptem dependrà de nosaltres. Fins al moment, considera que la majoria de països suspenen en aquesta tasca, però es mostra esperançat en analitzar el desenvolupament de països com ara Israel o Singapur, on l’aigua ha passat de ser un factor limitant a esdevenir una oportunitat de desenvolupament.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.