Els accionistes donen suport al creixement internacional del grup

Els accionistes donen suport al creixement internacional del grup

El passat 5 de maig va tenir lloc la Junta General d’accionistes del grup, en què es van aprovar els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2014, com també la resta de punts de l’ordre del dia.

Els accionistes van donar suport a la proposta de distribució de 6,7 milions d’euros en dividends presentada per la companyia, que demostra el seu compromís en el sentit de mantenir una política de dividends atractiva per a l’accionista.

Eloi Planes, conseller delegat del grup, va explicar als accionistes les claus de l’evolució positiva de la companyia durant l’últim any, en què va assolir unes vendes de 593,8 milions d’euros i un benefici net de 6,6 milions d’euros. L’EBITDA de Fluidra va augmentar fins als 65,7 milions d’euros (37,7 milions l’any 2013). Addicionalment, Eloi Planes va comentar que la companyia està treballant en un Pla Estratègic.

Els accionistes van retificar el nomenament de Gabriel López Escobar i van acordar el nomenament de Jordi Constans com a nous membres del Consell d’Administració. Amb aquestes incorporacions, Fluidra reforça aquest òrgan de govern amb un expert en comptabilitat i auditoria i un expert en vendes i màrqueting a escala internacional, respectivament.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.