Entrevista a Gilbert Bassene, responsable del projecte KAG-25 de la Fundació Fluidra

Entrevista a Gilbert Bassene, responsable del projecte KAG-25 de la Fundació Fluidra

La Fundació Fluidra s’encarrega del desenvolupament de projectes socials que tenen per objectiu millorar el món que ens envolta, tornant a la societat allò que la societat ofereix a l’empresa. Un dels projectes que està desenvolupant actualment és el projecte KAG-25 que té lloc al Senegal. Per conèixer una mica més què és el que s’està fent al país africà hem tingut el plaer de parlar amb Gilbert Bassene, un dels responsables de la iniciativa i la persona que millor coneix tots els detalls.

Gilbert Bassene, sacerdot escolapi senegalès, s’està preparant per ser el responsable de l’explotació agrícola intensiva que les Escoles Pies del Senegal estan posant en marxa amb la col·laboració de la Fundació Fluidra a Ker Alioy Gueye.

Com descriuria el projecte KAG-25?

El principal objectiu del projecte és millorar les condicions de vida dels joves que no han pogut accedir a estudis superiors. Per aconseguir-ho, els oferim una formació bàsica perquè puguin introduir-se al món laboral.

Quin tipus d’ensenyament s’imparteix a l’escola?

El tipus d’ensenyament que impartim és sempre de tipus pràctic, però la completem també amb formació teòrica. Transmetem coneixements perquè els nostres joves siguin capaços de dur a terme una explotació agrícola. També els formem en valors i en la necessitat de l’esforç i el treball.

En quina situació es troben els joves que entren a l’escola?

La majoria dels joves que entren a la nostra escola es troben desorientats i de vegades fins i tot desesperats per no tenir perspectives laborals.  Quan acaben la seva formació a la nostra granja-escola els resulta molt més fàcil trobar feina, perquè tenen els coneixements i la pràctica necessaris perquè el mercat laboral els consideri útils.

Què és prioritari, què augmenti el nombre d’alumnes que passen per l’escola, o que s’incrementi el percentatge d’alumnes que troba feina quan surt del centre?

Totes dues coses són el nostre objectiu: donar formació al màxim de joves possible perquè aconsegueixin preparar-se per a un futur laboral. Per això és necessari que puguin posar en pràctica els mètodes més comprensibles i adaptats al terreny.  El projecte de la Fundació Fluidra ens permetrà millorar en tots aquests àmbits.

Per què és tan important la tasca que es realitza a l’Escola?

La tasca que es realitza a l’escola és molt  important perquè permet transmetre les tècniques agrícoles i uns coneixements que seran una  formació per a tota la vida.

Vostè s’està formant per ser el director de la granja-escola i el responsable de l’explotació agrícola intensiva que la Fundació Fluidra està posant en marxa.

Exactament. Afronto aquest nou repte amb molta alegria, i el meu objectiu principal és establir la formació dels joves per a un desenvolupament durable.

Quin és el paper de la Fundació Fluidra en el projecte?

La Fundació juga un paper fonamental: aporta el material i l’assessorament necessaris per realitzar una plantació intensiva que ajudi a millorar la formació i les oportunitats dels joves  i lluitar, d’aquesta manera, contra el fenomen de la migració.

Per què la millor gestió de l’aigua és una peça clau en el desenvolupament de la seva activitat?

La millor gestió de l’aigua és una peça clau en el desenvolupament de la meva activitat perquè l’aigua és el primer element necessari i capital per a una granja. Sense aigua no hi ha vida.

Durant la seva estada a Europa ha fet algun training a Cepex.

Sí, exacte. Vaig anar a Cepex per conèixer la gamma de reg i entendre millor el seu funcionament. També vaig anar a Metalast per aprendre com funciona el bombatge d’aigua. A Preblau vaig poder experimentar la instal·lació de conduccions d’aigua, plaques solars, i vaig adquirir alguns coneixements sobre gestió empresarial. Igualment, vaig passar uns dies en una explotació agrícola a la zona de Tortosa amb Arnau Colomé, que és l’enginyer agrícola que col·labora amb la Fundació Fluidra al Senegal i vaig aprendre sobre arboricultura, observació de les plantes, reg per degoteig, etc.  El Sr. Planes em va convidar a Estamariu i em va explicar com funcionen les basses per a reg, com detectar la presència d’aigua subterrània i respectar les normes zootècniques de criança d’animals de granja.

Si pogués demanar un desig, quin seria?

El meu desig és aconseguir que el projecte KAG-25 sigui productiu, eficient i aconsegueixi crear recursos formatius i econòmics perquè moltes persones puguin beneficiar-se i millorar les seves condicions de vida. Estic realment agraït a totes les persones de Fluidra que m’han acollit de forma amable i generosa. Sóc optimista perquè em sento acompanyat en els meus objectius.

 

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.