Filtres Cantabric, un clàssic ja de la filtració

Filtres Cantabric, un clàssic ja de la filtració

Quan ens banyem en una piscina, donem per fet que estarà neta i que no correm cap risc. Una de les peces fonamentals d’una piscina és el sistema de filtració. Sense els filtres
adequats i la garantia del seu correcte funcionament, no seríem capaços de mantenir l’aigua neta i lliure d’impureses i, per tant, no podríem certificar la seguretat del bany.

La feina del filtre és retenir les partícules i sòlids de l’aigua, de manera que si comptem amb un bon filtre que treballi correctament, no només tindrem una piscina bonica i agradable, sinó que serà segura per al bany.

Com cada piscina és un món, hem d’adaptar l’equip a les necessitats de cada usuari. Per això, cada sistema de filtració serà diferent i haurà d’adequar-se a cada instal·lació.

Si la marca AstralPool és coneguda mundialment, part del mèrit és dels filtres Cantabric.

Des de fa més de dues dècades s’han introduït amb gran èxit a múltiples mercats arribant a ser la gamma líder en molts d’ells. Sense anar més lluny, l’any passat es van fabricar més de 28.000 unitats de filtres!

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.