Fluidra instal·la un innovador sistema de reg al centre de Madrid

Fluidra instal·la un innovador sistema de reg al centre de Madrid

L’Ajuntament de Madrid ha decidit implementar el sistema de telegestió de reg Fluidra-Samcla Smart Pro en les àrees verdes del centre de la ciutat. Aquesta acció s’emmarca dins d’una campanya que el consistori madrileny va iniciar el 2010 i amb la qual pretén gestionar la ciutat d’una manera més eficient i sostenible.

Mitjançant un software web, el sistema Fluidra-Samcla Smart Pro permet efectuar –en temps real i des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet– totes les accions implicades en la gestió del reg: administrar la xarxa de programadors, activar i desactivar els regs, ajustar la programació…

Antonio Morcillo, cap del Servei de Conservació de Zones Verdes de l’Ajuntament de Madrid, ha explicat que “la implementació d’aquest sistema de telecontrol del reg va en clara concordància amb l’Ordenança de gestió i ús eficient de l’aigua a la ciutat de Madrid, que estableix en el seu articulat l’obligatorietat d’implementar sistemes de reg que fomentin l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua per al reg de parcs, jardins i altres zones verdes municipals”.

A més a més, als espais verds que compten amb mecanismes de telegestió s’ha aconseguit estalviar més d’un 35%, tant en consum d’aigua com en els costos associats al manteniment.  Com explica Alejandro Zafra, Cap de Producte Reg i Conducció de Fluids a Fluidra Comercial España: “No hi ha dubte que l’equip SAMCLA-FLUIDRA ja és un referent en telegestió al mercat de la jardineria pública, i aviat ho serà també en la privada”.

A Barcelona també s’han instal·lat i equips Samcla Smart Pro. Durant el 2014, s’ha subministrat aquest sistema de telegestió, com també altres materials necessaris per al reg (com ara arquetes, electrovàlvules o aspersors, entre d’altres) en reformes importants, com les de l’Avinguda Diagonal (amb 1.300 metres lineals de nova jardineria) o el Passeig de Gràcia (amb 200 metres lineals d’arbrat i arbustos).

Altres exemples d’implantació en la capital catalana els trobem en la centralització del reg en l’Avinguda d’Esplugues (amb 550 metres lineals de parterres amb gespa i arbustos), les obres dels Jardins Dr. Comas i LLaberia, el Passeig de Sant Joan (amb 600 metres lineals de nova jardineria) i la instal·lació de 50 comptadors de telecontrol al districte tecnològic 22@.

La publicació Parques & Jardines s’ha fet ressò de la notícia. Pots llegir el reportatge que dediquen a Samcla Smart Pro aquí.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.