Fluidra, membre de la Fundació Catalunya Cultura

Fluidra, membre de la Fundació Catalunya Cultura

Fluidra reforça el seu compromís amb la cultura mitjançant la seva adhesió a la Fundació Catalunya Cultura, una iniciativa que neix amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre els àmbits empresarial i cultural. Aquesta fundació està impulsada pel Departament de Cultura i un grup de vuit empreses de referència a Catalunya, i compta amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCa) i l’Institut Català de Finances.

A grans trets, el propòsit de la fundació consisteix a donar amb noves fórmules de finançament per a projectes culturals, com també a impulsar un increment dels recursos que es destinen a la cultura. Per complir els seus objectius, el Patronat de la fundació explorarà noves vies de finançament i buscarà aliances amb entitats privades, fundacions i institucions internacionals.

Juntament amb Fluidra, el Patronat de la Fundació Catalunya Cultura està format per les empreses Havas Media Group (Acta Diurna), la Fundació Banco Sabadell, Gramona, Grupo Damm, Grupo Planeta, Hewlett Packard i la Fundació Carme i Lluís Bassat. Aquestes vuit companyies posaran a disposició de la fundació els seus amplis coneixements en les àrees de gestió, comunicació, difusió i internacionalització.

A l’hora de concedir finançament, la fundació donarà prioritat als creadors emergents, com també als projectes que presentin una clara voluntat d’impacte social, es trobin en una fase incipient de desenvolupament o consisteixin en la rehabilitació o restauració de patrimoni cultural.

El Patronat, dirigit per Enric Crous, president de Damm, i constituït de manera oficial el passat 23 d’octubre, es reunirà en sessions ordinàries un mínim de dos cops l’any. El nostre representant en el patronat de la Fundació Catalunya Cultura serà el nostre conseller delegat, Eloi Planes, i en la comissió executiva, la nostra directora de comunicació, Bea Strebl.

Per a Fluidra és un orgull participar en la creació d’una plataforma social que ajudi a recuperar la visibilitat de la cultura com a projecte estructural, eix vertebrador i instrument cohesionador de la societat.

Etiquetats amb

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.