Inclusió i excel·lència, dos puntals dels nostre grup

Inclusió i excel·lència, dos puntals dels nostre grup

En pocs mesos, la nostra empresa Aquatron a Israel celebrarà el tercer aniversari d’una de les seves millors soldadores, Galina Michaelevich, a la companyia. Galina va passar a formar part del departament de cables per la seva àmplia experiència en soldatge.

A més de ser una companya i una professional magnífica, la Galina és sorda. Segons Tahl Sela, Responsable de Recursos Humans d’Aquatron “la seva motivació i la facilitat amb què es va adaptar a les dinàmiques pròpies de l’empresa ens van fer adonar-nos que, a l’hora de contractar personal, podíem comptar amb els millors professionals i, alhora, donar una oportunitat a persones que s’enfronten a més dificultats per accedir al mercat laboral”.

Des d’aleshores, Aquatron ha incorporat 4 empleats més amb discapacitat auditiva en la seva línia de producció. Motivats per la idea de descobrir un nou sistema de comunicació i parlar amb els seus nous companys, alguns membres de l’equip van prendre la iniciativa d’aprendre el llenguatge de signes. Una experiència que, sens dubte, ha estat molt gratificant per a tots els qui s’hi han implicat.

D’altra banda, fa un any que, a través de la col·laboració amb “Hameshakem” –una organització l’objectiu de la qual consisteix a donar feina a persones amb discapacitat–, el departament de producció d’Aquatron va incorporar en la seva plantilla 5 persones amb necessitats especials. La seva integració en l’equip ha estat, de nou, un procés fàcil i natural.

Michael Shmuel, Yona Shalom, Shalom Smadar, Galina Michaelevich, Moshe Elgrably

Michael Shmuel, Yona Shalom, Shalom Smadar, Galina Michaelevich, Moshe Elgrably

inclusion2_livingfluidra

Avi Maaman, Levana Afriat, Michael Ben-Hur, Avi Ben-Shushan

 

Etiquetats amb

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.