Ja som una comunitat online de més de 22.000 seguidors!

Ja som una comunitat online de més de 22.000 seguidors!

La nostra activitat a les xarxes socials ha experimentat un creixement notable durant aquest 2016. A més dels perfils a Facebook, Twitter, Youtube i Linkedin, al 2016 hem apostat per Instagram, la xarxa social on les imatges són les protagonistes. Ens segueixes?ues?

Followers. Likes. Retweets. Comentaris. Comparticions. Es tracta de paràmetres que, tot i que puguin semblar simples indicadors, ressalten el valor de la nostra comunitat a les xarxes socials. I tenim una comunitat prou gran! Hem tancat el 2016 amb 22.338 seguidors.

Aquest any, a més de continuar amb el ritme de publicacions a Facebook, Twitter, Linkedin i Youtube, hem apostat per un nou canal:  Instagram. I per celebrar-ho, a través de la nostra plataforma hem portat a terme el nostre tradicional concurs de fotografia de l’estiu, el #WaterfulSummer2016.

Tota la nostra activitat ha quedat plasmada a les xarxes socials: nous productes, projectes finalitzats, participacions a les fires del sector de la piscina i el wellness…

En total, sabies que el nostre contingut ha generat…

  • 741 M’agrada
  • 339 Comparticions
  • 118 Comentaris

 Tot un èxit! Tot això ens impulsa a continuar compartint a través de tots els canals online la nostra activitat diària. Si vols estar al dia, segueix-nos!

 

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.