Escalfar l’aigua de la piscina de manera natural gràcies a ‘Kamaleon’

Escalfar l’aigua de la piscina de manera natural gràcies a ‘Kamaleon’

L’aposta per la innovació és part de l’ADN de Fluidra. I per concebre i desenvolupar projectes innovadors, comptar amb les propostes de l’equip que la formen és clau. D’aquí la necessitat d’impulsar esdeveniments com la Fluidra Innovation Week perquè, mitjançant Fluidra Accelera, el motor de Fluidra nascut per impulsar projectes innovadors relacionats amb el món de l’aigua, esdevinguin una realitat. D’aquesta manera, els equips de Fluidra, ampliant la seva capacitat de pensament disruptiu, tenen l’oportunitat d’esdevenir emprenedors dins de la seva pròpia empresa, transformant les seves propostes en una realitat i canviant dinàmiques que coneixen de primera mà.

Després de descobrir el cas d’“Improv3d”, és el moment d’exposar quin va ser el segon projecte guanyador de la Innovation Week 2018: “Kamaleon”. Una proposta desenvolupada per l’Alba Carandell (Poltank), el Pablo Terán (Fluidra Accelera) i el Nikolay Slivkin (Fluidra Kazakhstan).

Se’ns va ocórrer la idea de dissenyar un tipus de material especial que absorbís l’energia del sol i després la transmetés a l’aigua. D’aquesta manera la piscina s’escalfaria sense l’ús de cap equipament tècnic ni d’altres recursos addicionals” (Nikolay Slivkin)

Com explica el Nikolay, ‘Kamaleon’ es basa en el desenvolupament d’un recobriment tècnic pensat per recobrir les parets de la piscina, amb la capacitat d’absorbir i canalitzar l’energia solar cap a l’aigua. Mitjançant aquesta tècnica, senzilla i natural, es podria obtenir calor sense necessitat de cap altra instal·lació o cost afegit. A més, es podria estudiar la possibilitat que aquest recobriment pogués estar disponible en diferents colors, de manera que l’usuari de la piscina tindria la possibilitat de personalitzar-la al seu gust.

Gràcies a la seva feina i a la clara exposició del projecte que van fer davant el jurat, el grup format per l’Alba, el Pablo i el Nikolay, va ser reconegut, en ocasió de la Innovation Week, com un dels guanyadors i, per tant, va comptar amb el suport total de l’empresa per desenvolupar aquesta innovadora proposta.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.