Et descobrim la clau de la felicitat

Et descobrim la clau de la felicitat

Existeix una relació directa entre el nostre entorn i la sensació de felicitat. Així ho han corroborat diversos estudis de neurologia, que han dut a terme una sèrie d’anàlisis conegudes com “estudis mappiness” (concepte format a partir de la unió dels conceptes ‘mapa’ i ‘felicitat’ en anglès), les quals demostren que la gent se sent més feliç quan està envoltada de naturalesa, especialment en entorns o llocs des dels quals es pot contemplar l’aigua.

Els experts han descobert que el fet de veure una font d’aigua activa algunes zones del cervell relacionades amb la felicitat.

The Blue Gym Effect

El ‘Blue Gym’ es una iniciativa creada en 2009 por Michael Depledge y William Bird que, amb el suport del  Servei Nacional de Salut de Regne Unit, buscava descobrir: si els espais blaus podien estar positivament relacionats amb la salut i el benestar humà; i si es podia conscienciar al públic a preservar aquests espais.

L’estudi determinava que les persones que viuen a prop de la costa tenen una sensació més gran de salut i benestar que aquelles que habiten en llocs més allunyats del mar. Es va detectar que, quan estan en entorns aquàtics, els individus senten un nivell de diversió més gran, tenen una relació més estreta amb la naturalesa, aconsegueixen una interacció social més gran i senten un alleujament més gran de l’estrès.

Una platja, un llac, un riu i una piscina… Aquests serien els llocs òptims on experimentar la sensació de felicitat. Però l’estudi determina que altres entorns que els repliquen, com poden ser una piscina a l’aire lliure, una font, un parc aquàtic o una llacuna, poden també apropar-nos a aquesta sensació desitjada.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.