Descobreix quina és la piscina més sostenible del veïnat gràcies a ‘Pool Score’

Descobreix quina és la piscina més sostenible del veïnat gràcies a ‘Pool Score’

Un dels aspectes en què Fluidra marca la diferència és la seva capacitat d’aprofitar les oportunitats que es presenten al nostre voltant. Així ho van demostrar l’Óscar Piquer (Fluidra SA), el Roger Vallés i la Sonia Guix (IBERSPA), que, tenint en compte el costum innat de l’ésser humà de classificar i ordenar l’entorn que ens envolta, van dissenyar el primer sistema de classificació energètica de piscines privades del mercat.

Després de fer una anàlisi del mercat, hem observat que hi ha una classificació energètica per a arquitectura, per a electrodomèstics o per a vehicles, però no hi ha cap estàndard de classificació per a productes relacionats amb el sector de l’aigua. (Roger Vallés)

Durant els cinc dies que va durar la Innovation Week, els tres companys van treballar dur per dissenyar un sistema de classificació que pogués determinar quina piscina consumia més i quina menys. D’aquesta manera, podríem disposar d’un rànquing de consum que ens permetria saber en quina posició es troba la nostra piscina respecte a la dels nostres familiars o amics.

Quantes piscines existeixen al mercat que siguin sostenibles? Desenvolupar “Pool Score és fer que Fluidra es conegui al mercat com una marca que aposta per la sostenibilitat al món de les piscines. Hem creat una eina molt visual que fa que el client sigui conscient d’allò que té i d’on pot arribar. Com pot ajudar al planeta a millorar gràcies al sector de l’aigua. (Sonia Guix)

Tal com van explicar durant la presentació del seu projecte, l’estandardització d’un sistema de classificació ajudaria a promoure que els usuaris de piscines optessin per opcions més sostenibles, tant per l’estalvi que suposaria a les seves butxaques a final de mes, com per la conscienciació mediambiental.

Volíem que la gent prengués consciència i entengués que els recursos que tenim al món no són infinits. Amb el nostre projecte volem ajudar a evitar el malbaratament de l’aigua i l’energia. (Óscar Piquer

Etiquetats amb

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.