Quina aigua marida millor amb cada àpat?

Quina aigua marida millor amb cada àpat?

Com ja hem vist anteriorment al Living Fluidra, l’aigua no és insípida, sinó que té una gran varietat de sabors i matisos. És cert que té un gust molt suau que no sempre és fàcil d’apreciar, per això distingir entre diferents aigües és una tasca reservada als paladars ben entrenats.

Sabent que cada aigua té les seves característiques, peculiaritats i que fins i tot es realitzen tastos dels diferents tipus, és fàcil entendre que també pot maridar-se amb certs tipus d’aliments. És a dir, certs tipus d’aigua casaran millor amb determinats tipus d’aliments.

Segons ens va explicar la Dra. Gosalbo, experta tastadora d’aigües, l’ideal és establir una progressió als menjars de diversos plats per complementar o contrastar l’aigua amb la sensació en boca de cada plat. Per als plats més subtils hauríem d’utilitzar aigua de mineralització més feble i a mesura que el menjar anés avançant i apareguessin plats amb sabors més forts, la mineralització també s’hauria d’anar incrementant.

A continuació, per il·lustrar-ho d’una manera més senzilla, hem preparat una petita llista d’aliments amb les aigües que els haurien d’acompanyar en cada cas. Fent clic a cada targeta, descobriràs les característiques de l’aigua que millor li va a…

 

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.