Resultats de l’enquesta sobre comunicació interna: “La plataforma de tots per a tots”

Resultats de l’enquesta sobre comunicació interna: “La plataforma de tots per a tots”

El portal de notícies Living Fluidra, valorat com a peça clau de la comunicació interna.

En primer lloc, donem les gràcies a tots els que heu dedicat uns minuts a respondre l’enquesta de comunicació interna que us remetem. Va ser tot un èxit, vam rebre més de 600 respostes!

Aquí els resultats més destacats: Living Fluidra és el canal de comunicació de tots i per a tots. Més de la meitat dels lectors del Living Fluidra s’informen a través del newsletter mensual i més del 50% dels enquestats destinen entre 2 i 5 minuts a la seva lectura. Els temes que generen més interès són sobre innovació, formació i productes. La immensa majoria dels enquestats s’ha mostrat satisfeta o molt satisfeta amb la informació que s’aporta a través d’aquest canal. Volem continuar reforçant-lo amb nous continguts i formats que responguin a les vostres necessitats!

Altres iniciatives de comunicació interna valorades bé o molt bé han estat la llibreta de dibuixos que es reparteix anualment a cada empleat, el concurs de dibuix infantil i la proposta solidària del Dia Fluidra.  

L’enquesta ens ha revelat, com no podia ser de cap altra manera, que una gran part de nosaltres viu connectada a Internet i a les xarxes socials. Ens agradaria que també forméssiu part de la comunitat online del grup perquè puguem comptar amb les vostres impressions a la xarxa. Connectem? Estem a Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin i Youtube.

Continuarem treballant per enfortir els llaços entre tots els que formem part del grup i reduir la distància geogràfica que ens separa!

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.