“Roadmap to 2020”, el nou Pla Estratègic

“Roadmap to 2020”, el nou Pla Estratègic

El passat mes de novembre va sortir a la llum el nou Pla Estratègic, el nostre full de ruta, que indica que hem tornat al camí del creixement i com continuarem en els propers anys per arribar a un creixement rendible i sostingut.

La confluència de factors positius, tant externs com interns, ens ha col·locat en una posició molt favorable i optimista, i això ens ha portat a desenvolupar aquest pla estratègic, l’objectiu del qual és capitalitzar els nostres punts forts per obtenir un creixement rendible. En altres paraules, volem treure el màxim profit a aquelles coses que ja fem bé, estenent-les per totes les nostres filials.

A grans trets, el pla s’estructura entorn a l’impuls de sis bones pràctiques  que estan presents en el grup, tot i que no de manera homogènia. Aquestes pràctiques -que ens aporten avantatges competitius a nivell comercial, logístic i productiu- són les següents:

  • El model comercial (gestió de preus, de la cartera de clients, etc.).
  • El nou model de delegació d’autoservei, que permet el cross-selling, etc.
  • El model logístic, amb Fluidra Direct, que optimitza la qualitat del servei.
  • L’aposta per la venda de solucions (no només de producte) de la mà de Fluidra Engineering.
  • La implementació del model Lean, que millora la rendibilitat de les nostres plantes de producció.
  • La capacitat de fer adquisicions i incorporar-les amb èxit al grup.

El Conseller Delegat de Fluidra, Eloi Planes, afirma que el procés d’implementació del pla serà “un procés senzill, centrat a fer les coses bé”. Pel que fa al paper dels treballadors, Planes ho té molt clar: “Les persones seran les que marcaran la diferència, és moment d’estar molt ben alineats i ser conscients del paper que cadascú juga en el pla”.

Al web de Fluidra podeu consultar el Pla Estratègic.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.