Salut, seguretat i medi ambient. Tres conceptes, un mateix enfocament

Salut, seguretat i medi ambient. Tres conceptes, un mateix enfocament

Els dies 17 i 18 d’octubre es va celebrar a Sabadell l’HSE (Health, Safety & Environment) Annual Meeting, amb l’assistència dels Managers d’HSE de diverses empreses del Grup Fluidra. L’esdeveniment de dos dies ens ha donat a l’equip l’oportunitat de conèixer-nos millor, compartir experiències, situacions i millorar la xarxa de networking.

En la trobada es van tractar diversos temes; es va impartir formació als Managers sobre una nova metodologia d’investigació d’accidents, auditories, la realització d’una cartera de riscs i sobre com incorporar aquestes metodologies en el dia a dia. Tot això enfocat a construir i crear un sistema únic per a totes les empreses del grup, ja que a mesura que avancem com una única organització hem d’adoptar nous sistemes de treball que cobreixin totes les nostres necessitats.

També es va posar èmfasi en l’estratègia d’HSE de la companyia, que s’havia compartit en el Summit 2018 a Girona, on es van presentar els objectius d’HSE per a totes les empreses del grup. Els objectius per al 2019 són ambiciosos, però amb la col·laboració de tots estem segurs que els assolirem.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.