Seguretat i eficiència amb les cobertes automàtiques AstralPool

Seguretat i eficiència amb les cobertes automàtiques AstralPool

Les inclemències del temps o la presència d’insectes són dos factors que, amb freqüència, fan difícil mantenir neta l’aigua de la piscina. Per donar resposta a aquest problema, AstralPool ha concebut uns sistemes eficients de coberta per a piscines, que ajuden a retardar el deteriorament de les instal·lacions i a conservar la temperatura de l’aigua.

Cal recordar que, amb la col·locació d’una coberta, les pèrdues d’aigua per evaporació es redueixen un 30% en piscines públiques i fins a un 65% en piscines privades. En conseqüència, una coberta aporta un estalvi energètic del 25% en els processos d’evaporació, convecció i climatització.

Aquests mecanismes serveixen a més per impedir que, en cas d’accident, l’usuari acabi dins l’aigua en èpoques o moments  en què no s’utilitza la piscina. Aquest aspecte és especialment important si hi ha nens petits que puguin accedir sense supervisió a la zona on es troba la piscina.

Actualment, AstralPool comercialitza dos tipus de cobertes automàtiques: submergides i elevades; totes dues de lamel·les rígides, disponibles en diversos colors i amb enrotllador motoritzat. Tant en piscines noves com en instal·lacions ja existents, aquests sistemes permeten cobrir la làmina d’aigua per a una major seguretat i un millor manteniment.

Els models submergits (Roussillon, Conflent i Ceret) són els més adequats per a piscines noves, atès que permeten una integració total de la coberta de la piscina. La instal·lació mecànica se situa en un calaix soterrat annex a la piscina i se separa de la mateixa amb un petit envà d’obra o de PVC.

D’altra banda, si un usuari ja té piscina, però desitja incorporar aquest element de protecció, els models més adequats són els elevats (N-Carlit, Carlit [que funciona amb energia solar], Vallespir i Narbonne). En aquest cas, l’eix enrotllador se situa fora del propi vas, és a dir, ancorat en la platja de la piscina.

Aquest vídeo mostra la instal·lació del sistema elevat en una piscina.

Tots els sistemes s’accionen amb facilitat amb una clau i actuen de manera silenciosa. Només cal comprovar que l’aigua es troba neta i lliure d’elements estranys, com ara fulles o cossos en suspensió, i que es manté a un nivell regular.

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.