Una visita inesperada a Brisbane

Una visita inesperada a Brisbane

L’equip d’AstralPool Austràlia va rebre una visita d’allò més inesperada a la seva fàbrica de Brisbane. A diferència de les nostres visites habituals, el “convidat” en qüestió –el qual va revolucionar tota la plantilla– no pertany al sector industrial, empresarial, polític ni cultural, sinó a un món una mica més salvatge.  I és que el visitant sorpresa va ser… una pitó!

Per sort, el nostre company Roy, de Northern Queensland, està força acostumat a tractar amb aquests animals i va capturar amb prestesa l’escorredís visitant, amb el  gran alleujament de l’equip d’atenció al client de l’oficina.

Aquí teniu dues fotografies del Roy ‘Crikey’ Spotswood amb la nostra invitada. Haguéssiu estat capaços d’afagar-la en cas d’haver-vos-la trobat a l’oficina?

serpserp2

 

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.