Viron, un nou concepte de bomba per a piscina

Viron, un nou concepte de bomba per a piscina

A l’hora de dur a terme un manteniment adequat de la piscina és fonamental disposar d’un sistema de bombament eficaç. Les bombes són el principal mecanisme de circulació d’una piscina, i el seu mal funcionament posa en risc la neteja i la qualitat de l’aigua de la instal·lació. Per fer aquesta tasca de la manera més eficient possible, AstralPool presenta les bombes Viron de velocitat variable.

Les bombes de velocitat variable presenten múltiples avantatges enfront de les bombes d’una sola velocitat. En primer lloc, com que permeten ajustar la velocitat de la bomba en funció de les característiques i necessitats de la piscina i l’usuari, el consum d’energia es redueix més d’un 85%, amb la qual cosa s’aconsegueix un estalvi energètic anual de fins a 900 euros.

D’altra banda, aquests dispositius inclouen una pràctica pantalla LCD des de la qual l’usuari pot consultar les RPM del motor i fixar fàcilment la velocitat de funcionament de la bomba. Així mateix, és possible fer 4 ajustos de temporitzador, durant els quals es poden seleccionar diferents maneres de velocitat.

Les bombes Viron de velocitat variable també suposen un gran pas endavant en matèria de sostenibilitat. Modificant la velocitat i el cabal, les bombes incrementen la seva vida útil i redueixen el desgast de la resta de components tècnics de la piscina. Aquest procés minimitza l’impacte mediambiental i genera un estalvi anual de fins a una tona de CO2.

A més d’ajudar a la preservació del medi ambient, aquests sistemes també contribueixen al teu descans i tranquil·litat. Amb un nivell sonor un 75% inferior al d’una bomba d’una sola velocitat, imperceptible per a l’oïda humana, aquestes bombes són les més silencioses del mercat, perfectes per fer de la piscina un espai d’autèntic relax.

Aquesta gamma de bombes està formada per dos models: la Viron P320 (amb un cost energètic anual mínim de 374 kW/h) i la Viron P600 (amb un cost energètic anual mínim de 367 kW/h). Perquè l’usuari pugui escollir el model que més bé s’ajusta a la seva instal·lació, AstralPool ha creat la calculadora d’eficiència energètica Viron, una pràctica eina online que selecciona el model de bomba més adequat en funció de les dimensions de la piscina. A més, el sistema informa de l’estalvi energètic que implicaria instal·lar una bomba Viron en comparació d’una bomba convencional.

T’ha agradat aquest post? Visita The Cool Pool!

Deixa'ns un comentari

La seva adreça electrònica no serà publicada.

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, li comuniquem que les seves dades personals seran tractades per FLUIDRA SA (en endavant, FLUIDRA) situada en a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) i NIF A-17728593. Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la publicació del seu comentari al nostre web. Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer. En determinats casos es donarà accés a aquells proveïdors de serveis de FLUIDRA que realitzen determinades activitats per a FLUIDRA (com per exemple l'enviament de la newsletter), però en cap cas no tractaran les dades per a les seves pròpies finalitats. Conservarem les seves dades personals durant el temps que l'article romangui publicat, i en tot cas durant el període imprescindible per a la gestió d'aquestes. El tractament és legítim perquè vostè ha prestat el seu consentiment. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, o revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals davant del responsable del tractament enviant la seva sol·licitud per escrit a l’Av. Francesc Macià, 60, planta 20, 08208 Sabadell (Barcelona) o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a dataprivacy@fluidra.com, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades” i adjuntant una còpia del DNI. En cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, enviï'ns un correu electrònic a: dataprivacy@fluidra.com o una carta a l’adreça facilitada amb la referència “DPO”. Li comuniquem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant de l'autoritat de control.